Οικονομικά στοιχεία 2020

Οικονομικά Στοιχεία 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2020* Ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και οι ρυθμίσεις του Ιστότοπου, καθώς, και όλα τα περιεχόμενα αυτού, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων δημιουργού, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και εν γένει σχεδίων (περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων), μουσικής και ήχου, λογισμικού και υποκείμενου πηγαίου κώδικα (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών “applets” και δεσμών ενεργειών), αποτελούν και παραμένουν ιδιοκτησία της Εταιρείας, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι, και προστατεύονται από την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη (downloading), μεταποίηση, ενοικίαση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας και εν γένει εκμετάλλευση του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νομίμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων. Επίσης, απαγορεύεται η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου του Ιστότοπου. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στις ιστοσελίδες του Ιστότοπου δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων. Το περιεχόμενο του ΙΚΑΡΟΣ ΑΤΕ προστατεύται απο την MAK OPTIMUS WEB SOLUTIONS.

Categorized: Οικονομικά Στοιχεία