Εργατικό Δυναμικό

Ο ΙΚΑΡΟΣ ΑΤΕ απασχολεί 22 άτομα με διαφορετικές τεχνικές ειδικότητες. Περιλαμβάνοται οι εξής ειδικότητες:

- 9 Μηχανικοί:

  •      Πολιτικούς Μηχανικούς
  •      Μηχανολόγους Μηχανικούς
  •      Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και
  •      Τοπογράφοι

- 5 άτομα στον τομέα της λογιστικής και διοίκησης

- 4 ειδικοί τοπογράφοι.

Όπως επίσης η εταιρεία μας απασχολεί περίπου 100 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και μια ειδική ομάδα των υπεργολάβων για την εκτέλεση των έργων.