Αντλιοστάσιο στην Κρήτη

antliostasio_1
antliostasio_2

Περιγραφή

Κατασκευή αντλιοστάσιου ανύψωσης λυμάτων στην Κρήτη