Γυμνάσιο στην Νέα Κυδωνία Χανίων

DSC00001
chania2

Περιγραφή

Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στα Χανία