Διαδημοτικό γυμναστήριο Δήμου Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης

9

Περιγραφή

Η εταιρεία μας κατασκεύασε εξ ολοκλήρου το διαδημοτικό γυμναστήριο Δήμου Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης