Μηχανοστάσιο ΟΣΕ στον Πειραιά

MHXANOSTASIA_OSE_01
MHXANOSTASIA_OSE_02

Περιγραφή

Κατασκευή μηχανοστασίου του ΟΣΕ στον Πειραιά