Ενεργειακά – Βιομηχανικά

Η εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία στην κατασκευή ενεργειακών και βιομηχανικών έργων.

  • Κατασκευή βιολογικών σταθμών
  • Κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών
  • Έργα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  • Τηλεδιαχείρηση δικτύων
  • Έργα σε διυλιστήρια