Έργα Υποδομών

Ο ΙΚΑΡΟΣ ΑΤΕ είχε το προνόμιο να συμμετέχει στη δημιουργία σημαντικών έργων υποδομής σε ολόκληρη την χώρα.

  • Κατασκευές οδοποιίας αστικών και υπεραστικών
  • Υδραυλικά έργα (υπόγεια δίκτυα, φράγματα, λιμνοδεξαμενές)
  • Λιμενικά έργα