Έργα εγκαταστασης νεας γραμμης παραγωγής PHILIP MORRIS