Κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στα Χανία

Construction of school complex in Chania