Η εταιρεία μας κατασκεύασε εξ ολοκλήρου το διαδημοτικό γυμναστήριο Δήμου Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης

Our company built entirely the Monastery of St. Panteleimon at the Daou Penteli in Athens.