Κατασκευή κτιρίου για να στεγαστεί το λύκειο στο Αιγάλεο

High school complex construction in Aigaleo, Athens