Η εταρεία μας κατασκεύασε το μουσικό σχολείο στην Παλλήνη Αττικής

Our Company built the music school complex in Pallini, Athens