Κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην Χρυσοσκαλίτισσα και Αγίου Θεοδώρου στα Χανιά

Construction of reservoirs in Chrisoskalitissa and St. Theodore in Chania