Ενεργειακά/Βιομηχανικά

Η εταιρεία μας έχει πολυετή εμπειρία στην κατασκευή ενεργειακών και βιομηχανικών έργων.

 • • Κατασκευή βιολογικών σταθμών
 • • Κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών
 • • Έργα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
 • • Τηλεδιαχείρηση δικτύων
 • • Έργα σε διυλιστήρια

Τηλεπικοινωνίες

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν για την εταιρεία μας μία από τις βασικές δραστηριότητες  που έχουμε επενδύσει τα τελευταία μας  30 χρόνια.

Έργα Υποδομών

Ο ΙΚΑΡΟΣ ΑΤΕ είχε το προνόμιο να συμμετέχει στη δημιουργία σημαντικών έργων υποδομής σε ολόκληρη την χώρα.

 • • Κατασκευές οδοποιίας αστικών και υπεραστικών
 • • Υδραυλικά έργα (υπόγεια δίκτυα, φράγματα, λιμνοδεξαμενές)
 • • Λιμενικά έργα

Οικοδομικά/Real Estate

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην κατασκευή οικοδομικών έργων όπως:

 • • Εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • • Σχολεία
 • • Νοσοκομεία
 • • Ξενοδοχεία
 • • Εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων